TU/e presenteert nieuwste aanwinsten tijdens eerste training

Met een helikopter landden ze op het KOE-veld: de nieuwste aanwinsten voor de TU Eindhoven. Met zo’n 1800 nieuwe spelers in de selectie hoopt de TU/e echt een gooi te kunnen doen naar het kampioenschap binnen de 3TU-competitie.

CvB-voorzitter Jan Mengelers liet weten dat hij trots is op de ploeg die er staat: “Ik heb ze allemaal in actie gezien, stuk voor stuk. Ik heb volledig vertrouwen in een goede afloop; mijn scoutingsinstinct heeft me nog nooit in de steek gelaten.”

De gemeente is financieel bijgesprongen om deze versterkingen mogelijk te maken. Mengelers: “Het is belangrijk om een brede selectie te hebben, want er zullen altijd een paar spelers afvallen.”

SBS datingprogramma tijdens introductieweek 2015

De introductieweek aan de Technische Universiteit Eindhoven heeft een nieuw element toegevoegd gekregen door een samenwerking met SBS aan te gaan. Het datingprogramma Marriage at First Sight, wat SBS in het najaar wil gaan uitzenden, zal starten met opnemen tijdens de introductieweek.

Het programma selecteert mensen op basis van hun genetische informatie waaruit koppels worden gevormd die, volgens de wetenschap, elkaars perfecte match zijn. De gevormde koppels kennen elkaar nog niet, maar ontmoeten elkaar pas voor het altaar tijdens de introductieweek, waar ze in de echt verbonden zullen worden. Hierna volgt een proefperiode van drie maanden, waarna ze voor de keuze worden gesteld  om de scheidingspapieren te ondertekenen, of niet.

Vooral de Centrale Introductie Commissie 2015 is erg enthousiast over dit experiment. Volgens Vincent van Looijen van de CIC is het ook dé ideale oplossing voor het tekort aan slaapplaatsen tijdens de introductieweek. De site crashplace.nl, die slaapplaatsen aanbiedt aan alle aankomende studenten van de TU/e, zal ook profiteren van de samenwerking met het datingprogramma. Door de ontstane koppels bij elkaar te plaatsen in een bed, krijgt de term ‘stapelen’ een meer romantisch kader en wordt op een aangename, maar vooral nuttige manier ruimte bespaard en kunnen meer studenten gebruik maken van deze service.

Het College van Bestuur van de TU/e wil door deze samenwerking met SBS ook een duidelijke boodschap naar buiten brengen. Volgens dhr. van Ham van het CvB is een verandering van imago hard nodig, ‘Als Tinder of Pepper niet meer voldoet, of gewoon geen matches oplevert moet je toch een andere innovatieve manier vinden om van onze grijze duiven echte macho’s te maken’. Om zoveel mogelijk betrokken te zijn bij deze wetenschappelijke experimenten is dhr. Mengelers momenteel bezig om een BABS (Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) te worden, zodat hij de stelletjes persoonlijk in de echt kan verbinden tijdens de introductieweek. ‘Ja, vind ik leuk joh, die kalverliefde’, aldus dhr. Mengelers.

Mensen die graag een liefdesleven willen hebben tijdens hun studietijd aan de TU/e kunnen zich aanmelden voor de eerste selectierondes van dit programma. Stuur je CV en een korte motivatie naar intro@tue.nl met onderwerp ‘Alle tieners zeggen ja tegen een SOA ’.

Collegejaar 2015-2016 uitgesteld naar 2017

Het College van Bestuur heeft in navolging van de 80 Day Race en de deelname aan de 24 uur van Le Mans besloten ook het aankomende collegejaar uit te stellen naar 2017. Bestuursvoorzitter ir. Jan Mengelers noemt het besluit logisch. “Door het collegejaar in 2017 te starten zullen de studententeams nominaal blijven lopen terwijl zij toch aan de races mee kunnen doen. Dit past volledig bij het excellente karakter van de TU/e”.

Het collegejaar 2015-2016 zal officieel van start gaan op 4 september 2017. Die dag stond ook al de Opening Academisch Jaar van het collegejaar 2017-2018 gepland, dus is de commissie OAJ is nog opzoek naar een externe locatie. “We moeten nog even kijken hoe we dat aan gaan pakken. Twee feesten op dezelfde plek zal echt een chaos worden.” Er is nog onduidelijkheid over het collegejaar 2016-2017, maar hoogstwaarschijnlijk blijft dat gewoon op de originele datum. “Dat hangt eigenlijk volledig van de datum van de World Solar Challenge. Die staat aardig vast, maar je weet maar nooit.”

Wat de gevolgen zijn voor de rest van de studenten is nog niet helemaal duidelijk, maar een woordvoerder van het STU voorziet weinig problemen. “Wie heeft er nu problemen met een extra lange vakantie? Zie het als een cadeautje van de universiteit.” Studievereniging Cheops voorziet voornamelijk een praktisch probleem. “De uitnodigingen voor de constitutieborrel van 3 september zijn al gedrukt. Wie gaat er voor de herdruk betalen?” Het bestuur van Intermate, dat reeds gewisseld is, hoopt dat zij wel gewoon volgend jaar weer kunnen wisselen tenzij het STU een bestuursbeurs tot Juni 2018 beschikbaar stelt. Het STU kon hier nog geen duidelijkheid over verschaffen.

De Centrale Intro Commissie is uitermate tevreden met het besluit van het CvB. “Waarschijnlijk zijn in 2017 de aankomende eerstejaars inmiddels wel 18 jaar, dus kan de traditionele cantus weer gewoon doorgaan!”

TU/e volgt EnergieDirect.nl op als shirtsponsor PSV

De Technische Universiteit Eindhoven volgt EnergieDirect.nl op als shirtsponsor van PSV. Zo maakten Jan Mengelers (CvB-voorzitter TU/e) en Marcel Brands (Technisch Manager PSV) zojuist bekend in een gezamenlijke persconferentie in het Philips Stadion. De verbintenis gaat per seizoen 2019/2020 in en loopt voor tenminste 3 jaar. De TU/e heeft een eenzijdige optie bedongen voor 2 jaar verlenging. Mengelers: “We willen meer PSV-supporters naar onze universiteit trekken, nu kiest het merendeel nog voor een MBO of HBO-opleiding.”

Na het vertrek van de huidige rector (Hans van Duijn) lag volgens Mengelers de weg vrij voor de nieuwe sponsordeal: “Hans is fel Feyenoord-supporter en stond een deal in de weg. In 2010 wilde hij weliswaar zijn persoonlijke gevoelens opzij zetten, maar na die 10-0 nederlaag (24 oktober 2010 werd PSV – Feyenoord 10-0, red.) was hij niet meer te vermurwen. We hebben gemerkt dat Frank Baaijens, de rector van de TU Eindhoven, niet zo’n 010’er is, maar zijn rood-witte heil in 040 zoekt.”

Het beoogde shirt wordt gekenmerkt door de schuine streep van de Slash
Het beoogde shirt wordt gekenmerkt door de schuine streep van de Slash

Opkomstpercentage tentamens in Eindhoven valt tegen: slechts 63.4%

Slechts van 63.4% van de Eindhovense studenten nam de moeite om bij hun tentamen(s) op te komen dagen de afgelopen twee weken. Dit onthulde Herman de Schermman gisteravond tijdens een marathon-uitzending op NPO1. Het percentage ingevulde aanwezigheidsbriefjes ligt aan de TU/e ruim onder het landelijke opkomstpercentage van 71.4% en is tevens een daling ten opzichte van vorig kwartiel; toen was het opkomstpercentage nog 68.8%.

Een grote tegenvaller dus voor de TU/e, die massaal per mail de studenten had opgeroepen om zich niet alleen in te schrijven, maar ook om minstens bij het tentamen op te komen dagen: “Ook een blanco tentamenblad is beter dan niet op te komen dagen.”

Tevens onthulde de Schermman des vaderlands de grote winnaars en verliezers van deze tentamenweken. De vakken ‘0H5DB’ en ‘4S23D’ scoorden beiden een opkomstpercentage van 100%. Bij ‘7Z34D’ was het opkomstspercentage zelfs 123.9%; waarschijnlijk hadden een aantal bouwkunde-studenten zich vergist in het lokaal. Grote verliezer dit kwartiel was ‘5EE77’; het vak van Electrical Engineering bewees zich andermaal als een onaantrekkelijk struikelvak.

Cortège Dies Natalis op platte kar

Na het kampioensfeest van PSV kan de TU/e als echte Eindhovense instelling natuurlijk niet achterblijven. Het cortège tijdens de Dies Natalis richting de Catharinakerk zal dit jaar plaatsvinden op een platte kar, zo heeft het College van Bestuur gisteren besloten. Bestuursvoorzitter Jan Mengelers verklaart “We proefden een enorm draagvlak voor de platte kar voor de aanstaande huldiging voor PSV. Als de bevolking dat zo graag wil moeten wij daar ook maar voor gaan.”

Professor Aalbers (BMT) ziet de kar wel zitten. “Ja joh, het is altijd zo’n eind lopen! Ik ben wel blij dat we nu rechtstreeks naar de Catharinakerk gereden worden.” Mengelers wil geen definitief antwoord geven op de vraag of er ook een geluidsinstallatie op de platte kar aanwezig is. “We bestaan 59 jaar, natuurlijk is dat reden voor een feestje. Het hangt er nog een beetje van af of Afrojack beschikbaar is, anders gaan we gewoon voor de fanfare.”

Binnen de Universiteitsraad is op dit moment nog veel discussie over het plaatsen van grote schermen op het TU-terrein, om de Dies Natalis live te volgen. Het meerendeel van de UR is voor dit plan, echter ligt de beveiliging nog steeds dwars. “Grote schermen op donderdag zouden veel publiek naar de campus trekken, en dat zou op deze korte termijn niet te beveiligen zijn. Het feest verspreiden over twee dagen vraagt te veel van de hulpdiensten en de organisatie.”

Prof.dr.ir. Frank Baaijens, die tijdens de Dies Natalis tot rector magnificus benoemd zal worden, vindt het jammer dat het evenement niet live te volgen zal zijn op de campus. Hij heeft een Facebook-petitie gestart om de beveiliging op andere gedachten te brengen. De pagina had binnen twee dagen al twaalf likes.

 

Beeld: Bart van Overbeeke

iPad Mini bij jaarabonnement Cursor Plus

Vanaf 1 september zal er naast de vertrouwde, twee-wekelijkse editie van de Cursor, een bekend nieuwsblad aan de TU/e, ook een betaalde editie verschijnen: de Cursor Plus. Dit is één van de wijzigingen in het verdienmodel van de TU/e die CvB lid Jo van Ham vandaag heeft gepresenteerd. Van Ham: “Door de versobering van de overheidsbijdrage verkeert ook de TU/e in zwaar economisch weer. In plaats van alleen te focussen op bezuinigingen, willen we op deze manier andere inkomstenbronnen aanboren.”

In deze betaalde editie zijn exclusieve artikelen te vinden over het leven op en om de TU/e. Voor de eerste editie is reeds een ‘Aanschuiven bij Nicole Ummelen’ aangekondigd. Gespeculeerd wordt dat Karen Ali in de volgende editie haar keuken zal laten fotograferen. Van Ham: “Studenten en medewerkers van de TU/e willen graag kwalitatief nieuws en meer diepgang in de artikelen. Als betaald blad zijn wij in staat een heel andere standaard te hanteren.”

Naast interessante achtergrondartikelen over de kopstukken van de TU/e, zullen ook bepaalde columns vanaf september exclusief in de betaalde editie verschijnen. De Cursor laat nog niet los over welke columns het gaat, maar anonieme bronnen melden dat ten minste de column van de bestuursvoorzitter van het College van Bestuur, Jan Mengelers, en een vraag-antwoord column van een TeMa student naar de betaalde versie overstappen.

Hoewel de Cursor Plus en het veranderde parkeerbeleid in een reeks nieuwe initiatieven liggen, houdt het volgens Van Ham hier nog niet op: “In september komt er een stageplaats beschikbaar voor een student van Web Science om voor de Cursor Plus een eigen app te ontwikkelen. In die app is het dan ook mogelijk om te betalen per artikel dat men interessant vindt.”

Ter promotie zal in de jaarlijkse intro-editie van de Cursor reclame worden gemaakt. Voor de vroege beslissers is er nu een actie: neem voor 1 juni een jaarabonnement op de Cursor Plus en krijg een iPad mini cadeau. Tevens krijgen eerstejaarsstudenten 10% korting op een jaarabonnement. De prijs voor een jaarabonnement bedraagt €59,95.

De Cursor blijkt spionagedienst TU/e

Al sinds jaar en dag voorziet de Cursor de TU/e-samenleving van al het nieuws dat speelt op de campus of daar betrekking toe heeft. Na grondig onderzoek van De Slash blijkt dit echter slechts een dekmantel voor een veel groter netwerk dat de studenten en medewerkers op de campus nauwlettend in de gaten houdt. In opdracht van het CvB is de Cursor al sinds haar beginjaren een spionagedienst.

Volgens het colofon van de Cursor telt de redactie acht redactieleden, drie freelance-medewerkers en nog een hoopje columnisten. Wat onbekend is voor de buitenwereld is dat in het diepste geheim in een geheime kelder onder de vijver voor het hoofdgebouw nog twintig extra medewerkers alle activiteit op de campus in de gaten houden. Een anonieme bron binnen de Cursor heeft een boekje open gedaan tegenover de Slash; “In de tien jaar dat ik daar nu werk wordt letterlijk elke letter die over de servers van de TU/e gaat gecheckt. Geen email is veilig. Sinds een paar jaar worden ook alle telefoongesprekken getapt. Iemand heeft dit een tijdje geleden ontdekt, waarna direct over is gegaan op een nieuw systeem. Vandaar dat nu iedereen zo’n fancy internet-telefoon heeft.”

Maar daar blijft het niet bij, ook alle mobiele telefoongesprekken worden getapt. “Die vlaggenmasten bij de vijver zijn eigenlijk grote antennes die al het telefoonverkeer opvangen. We zijn altijd overal van op de hoogte; dat de saucijzenbroodjes van Eurest weer eens te lang onder de warmhoudlamp liggen, hoe vaak Jo van Ham per dag naar het toilet gaat, of wanneer er weer een eerstejaars met zijn vingers in de lintzaag zit in Vertigo.”

“De grootste problemen die we hebben ondervonden kunnen gelukkig snel opgelost worden. Een paar jaar geleden bijvoorbeeld stond Lucid iedere intro met hun caravan recht boven ons hoofd, en waren gesprekken niet te verstaan door die verschrikkelijk slechte muziek. Dat is nu gefixt, we hebben dat veldje gewoon weer af laten graven tot een vijver.”

Het College van Bestuur was niet bereikbaar voor commentaar, al gaf voorzitter Jan Mengelers toe dat hij regelmatig van geheime informatie gebruik maakt om zo dicht mogelijk bij zijn werkruimte te parkeren…

NB. Reeds twee uur voor het verschijnen van dit artikel ontving De Slash een bericht van de Cursor dat zij nergens iets van weten.

Onenigheid over muziek Dies Natalis

Aangezien de Dies Natalis met rasse schreden nadert, wordt de komende dagen veel vergaderd over de muziekkeuze tijdens dit evenement. De onderhandelingen worden gevoerd tussen rector magnificus prof.dr.ir. Hans van Duijn, aankomend rector prof.dr.ir. Frank Baaijens en CvB-voorzitter ir. Jan Mengelers. “Het thema van de Dies Natalis dit jaar is ‘transitie’, en dit hebben we ook doorgevoerd naar de manier waarop we de muziek zullen brengen” aldus Mengelers. “Er is daarom besloten om een Spotify afspeellijst te maken”. Deze keuze brengt echter wel de nodige wijzigingen met zich mee ten opzichte van eerder jaren. “Omdat het Io Vivat niet beschikbaar was op dit medium, hebben wij ‘Het feest kan beginnen’ van de Deurzakkers gekozen als openingsnummer” verklaart Baaijens.

Vooral over het eindnummer bestaat op dit moment nog enige discussie. Van Duijn heeft in een verklaring naar buiten gebracht dat zijn voorkeur uitgaat naar ‘Het laatste rondje’ van Andre Hazes. “Dit is al jaren het sluitlied van de CvB VrijMiBo, en ik ben er door de jaren heen aardig aan gehecht geraakt” zo schrijft de rector magnificus. Frank Baaijens heeft echter te kennen gegeven ‘Piano Man’ van Billy Joel te willen draaien tijdens de laatste minuten van de Dies Natalis. “Dat nummer wordt altijd als afsluiter gedraaid in ‘t Lempke! Van Duijn kan hoog of laag springen, tijdens het afscheidsnummer ben ik de rector.” laat Baaijens weten.

Over de invulling van het muzikale intermezzo zijn beide heren het gelukkig eens. Deze zal worden gebruikt om een Spotify reclame ten gehore te brengen, die in de gratis versie van het muziekprogramma tussen de nummers door speelt. Op de vraag waarom niet voor een Premium account is gekozen antwoorden de drie heren in koor “Ook tijdens de Dies Natalis moet op de kleintjes gelet worden.”

Industria niet blij met spreker Dies Natalis

Prof.dr.ir. Hans van Duijn is één van de sprekers tijdens de Dies Natalis, een evenement georganiseerd door het College van Bestuur, donderdag 30 april in de Catharinakerk op Stratumseind. Het verenigingsbestuur van Industria neemt nadrukkelijk afstand van de uitnodiging aan Van Duijn voor het evenement.

Het evenement staat volledig in het teken van ‘transitie’, waarvoor de organisatie onder anderen prof.dr. Theodore Stathopoulos en prof.dr.ir. Frank Baaijens strikte. Maar de meest opvallende naam in het rijtje is toch die van Hans van Duijn, de rector magnificus die vanaf 2005 volop in het nieuws kwam wegens bestuurswerkzaamheden.

CvB-voorzitter Ir. Jan Mengelers benadrukt in een verklaring dat het evenement “zonder support van de vereniging” tot stand is gekomen.

Het bestuur van de studievereniging Industria is desondanks verre van gelukkig met de komst van Van Duijn naar het evenement van de universiteit. Het laat in een universiteitsbrede mail weten “de vrijheid en verantwoordelijkheid van het College van Bestuur om dit soort bijeenkomsten te organiseren te respecteren”, maar neemt tegelijkertijd nadrukkelijk afstand van de uitnodiging aan de Eindhovense hoogleraar.

De voorzitter van het CvB zegt zich bewust te zijn van “de verontwaardiging die de komst van een dergelijke spreker kan oproepen”. Of, zoals Mengelers desgevraagd laat weten: “We begrijpen de reactie van de vereniging helemaal, daar staan we ook achter”.

 

Beeld: TU/e