Cortège Dies Natalis op platte kar

Na het kampioensfeest van PSV kan de TU/e als echte Eindhovense instelling natuurlijk niet achterblijven. Het cortège tijdens de Dies Natalis richting de Catharinakerk zal dit jaar plaatsvinden op een platte kar, zo heeft het College van Bestuur gisteren besloten. Bestuursvoorzitter Jan Mengelers verklaart “We proefden een enorm draagvlak voor de platte kar voor de aanstaande huldiging voor PSV. Als de bevolking dat zo graag wil moeten wij daar ook maar voor gaan.”

Professor Aalbers (BMT) ziet de kar wel zitten. “Ja joh, het is altijd zo’n eind lopen! Ik ben wel blij dat we nu rechtstreeks naar de Catharinakerk gereden worden.” Mengelers wil geen definitief antwoord geven op de vraag of er ook een geluidsinstallatie op de platte kar aanwezig is. “We bestaan 59 jaar, natuurlijk is dat reden voor een feestje. Het hangt er nog een beetje van af of Afrojack beschikbaar is, anders gaan we gewoon voor de fanfare.”

Binnen de Universiteitsraad is op dit moment nog veel discussie over het plaatsen van grote schermen op het TU-terrein, om de Dies Natalis live te volgen. Het meerendeel van de UR is voor dit plan, echter ligt de beveiliging nog steeds dwars. “Grote schermen op donderdag zouden veel publiek naar de campus trekken, en dat zou op deze korte termijn niet te beveiligen zijn. Het feest verspreiden over twee dagen vraagt te veel van de hulpdiensten en de organisatie.”

Prof.dr.ir. Frank Baaijens, die tijdens de Dies Natalis tot rector magnificus benoemd zal worden, vindt het jammer dat het evenement niet live te volgen zal zijn op de campus. Hij heeft een Facebook-petitie gestart om de beveiliging op andere gedachten te brengen. De pagina had binnen twee dagen al twaalf likes.

 

Beeld: Bart van Overbeeke

iPad Mini bij jaarabonnement Cursor Plus

Vanaf 1 september zal er naast de vertrouwde, twee-wekelijkse editie van de Cursor, een bekend nieuwsblad aan de TU/e, ook een betaalde editie verschijnen: de Cursor Plus. Dit is één van de wijzigingen in het verdienmodel van de TU/e die CvB lid Jo van Ham vandaag heeft gepresenteerd. Van Ham: “Door de versobering van de overheidsbijdrage verkeert ook de TU/e in zwaar economisch weer. In plaats van alleen te focussen op bezuinigingen, willen we op deze manier andere inkomstenbronnen aanboren.”

In deze betaalde editie zijn exclusieve artikelen te vinden over het leven op en om de TU/e. Voor de eerste editie is reeds een ‘Aanschuiven bij Nicole Ummelen’ aangekondigd. Gespeculeerd wordt dat Karen Ali in de volgende editie haar keuken zal laten fotograferen. Van Ham: “Studenten en medewerkers van de TU/e willen graag kwalitatief nieuws en meer diepgang in de artikelen. Als betaald blad zijn wij in staat een heel andere standaard te hanteren.”

Naast interessante achtergrondartikelen over de kopstukken van de TU/e, zullen ook bepaalde columns vanaf september exclusief in de betaalde editie verschijnen. De Cursor laat nog niet los over welke columns het gaat, maar anonieme bronnen melden dat ten minste de column van de bestuursvoorzitter van het College van Bestuur, Jan Mengelers, en een vraag-antwoord column van een TeMa student naar de betaalde versie overstappen.

Hoewel de Cursor Plus en het veranderde parkeerbeleid in een reeks nieuwe initiatieven liggen, houdt het volgens Van Ham hier nog niet op: “In september komt er een stageplaats beschikbaar voor een student van Web Science om voor de Cursor Plus een eigen app te ontwikkelen. In die app is het dan ook mogelijk om te betalen per artikel dat men interessant vindt.”

Ter promotie zal in de jaarlijkse intro-editie van de Cursor reclame worden gemaakt. Voor de vroege beslissers is er nu een actie: neem voor 1 juni een jaarabonnement op de Cursor Plus en krijg een iPad mini cadeau. Tevens krijgen eerstejaarsstudenten 10% korting op een jaarabonnement. De prijs voor een jaarabonnement bedraagt €59,95.

De Cursor blijkt spionagedienst TU/e

Al sinds jaar en dag voorziet de Cursor de TU/e-samenleving van al het nieuws dat speelt op de campus of daar betrekking toe heeft. Na grondig onderzoek van De Slash blijkt dit echter slechts een dekmantel voor een veel groter netwerk dat de studenten en medewerkers op de campus nauwlettend in de gaten houdt. In opdracht van het CvB is de Cursor al sinds haar beginjaren een spionagedienst.

Volgens het colofon van de Cursor telt de redactie acht redactieleden, drie freelance-medewerkers en nog een hoopje columnisten. Wat onbekend is voor de buitenwereld is dat in het diepste geheim in een geheime kelder onder de vijver voor het hoofdgebouw nog twintig extra medewerkers alle activiteit op de campus in de gaten houden. Een anonieme bron binnen de Cursor heeft een boekje open gedaan tegenover de Slash; “In de tien jaar dat ik daar nu werk wordt letterlijk elke letter die over de servers van de TU/e gaat gecheckt. Geen email is veilig. Sinds een paar jaar worden ook alle telefoongesprekken getapt. Iemand heeft dit een tijdje geleden ontdekt, waarna direct over is gegaan op een nieuw systeem. Vandaar dat nu iedereen zo’n fancy internet-telefoon heeft.”

Maar daar blijft het niet bij, ook alle mobiele telefoongesprekken worden getapt. “Die vlaggenmasten bij de vijver zijn eigenlijk grote antennes die al het telefoonverkeer opvangen. We zijn altijd overal van op de hoogte; dat de saucijzenbroodjes van Eurest weer eens te lang onder de warmhoudlamp liggen, hoe vaak Jo van Ham per dag naar het toilet gaat, of wanneer er weer een eerstejaars met zijn vingers in de lintzaag zit in Vertigo.”

“De grootste problemen die we hebben ondervonden kunnen gelukkig snel opgelost worden. Een paar jaar geleden bijvoorbeeld stond Lucid iedere intro met hun caravan recht boven ons hoofd, en waren gesprekken niet te verstaan door die verschrikkelijk slechte muziek. Dat is nu gefixt, we hebben dat veldje gewoon weer af laten graven tot een vijver.”

Het College van Bestuur was niet bereikbaar voor commentaar, al gaf voorzitter Jan Mengelers toe dat hij regelmatig van geheime informatie gebruik maakt om zo dicht mogelijk bij zijn werkruimte te parkeren…

NB. Reeds twee uur voor het verschijnen van dit artikel ontving De Slash een bericht van de Cursor dat zij nergens iets van weten.

Onenigheid over muziek Dies Natalis

Aangezien de Dies Natalis met rasse schreden nadert, wordt de komende dagen veel vergaderd over de muziekkeuze tijdens dit evenement. De onderhandelingen worden gevoerd tussen rector magnificus prof.dr.ir. Hans van Duijn, aankomend rector prof.dr.ir. Frank Baaijens en CvB-voorzitter ir. Jan Mengelers. “Het thema van de Dies Natalis dit jaar is ‘transitie’, en dit hebben we ook doorgevoerd naar de manier waarop we de muziek zullen brengen” aldus Mengelers. “Er is daarom besloten om een Spotify afspeellijst te maken”. Deze keuze brengt echter wel de nodige wijzigingen met zich mee ten opzichte van eerder jaren. “Omdat het Io Vivat niet beschikbaar was op dit medium, hebben wij ‘Het feest kan beginnen’ van de Deurzakkers gekozen als openingsnummer” verklaart Baaijens.

Vooral over het eindnummer bestaat op dit moment nog enige discussie. Van Duijn heeft in een verklaring naar buiten gebracht dat zijn voorkeur uitgaat naar ‘Het laatste rondje’ van Andre Hazes. “Dit is al jaren het sluitlied van de CvB VrijMiBo, en ik ben er door de jaren heen aardig aan gehecht geraakt” zo schrijft de rector magnificus. Frank Baaijens heeft echter te kennen gegeven ‘Piano Man’ van Billy Joel te willen draaien tijdens de laatste minuten van de Dies Natalis. “Dat nummer wordt altijd als afsluiter gedraaid in ‘t Lempke! Van Duijn kan hoog of laag springen, tijdens het afscheidsnummer ben ik de rector.” laat Baaijens weten.

Over de invulling van het muzikale intermezzo zijn beide heren het gelukkig eens. Deze zal worden gebruikt om een Spotify reclame ten gehore te brengen, die in de gratis versie van het muziekprogramma tussen de nummers door speelt. Op de vraag waarom niet voor een Premium account is gekozen antwoorden de drie heren in koor “Ook tijdens de Dies Natalis moet op de kleintjes gelet worden.”

Industria niet blij met spreker Dies Natalis

Prof.dr.ir. Hans van Duijn is één van de sprekers tijdens de Dies Natalis, een evenement georganiseerd door het College van Bestuur, donderdag 30 april in de Catharinakerk op Stratumseind. Het verenigingsbestuur van Industria neemt nadrukkelijk afstand van de uitnodiging aan Van Duijn voor het evenement.

Het evenement staat volledig in het teken van ‘transitie’, waarvoor de organisatie onder anderen prof.dr. Theodore Stathopoulos en prof.dr.ir. Frank Baaijens strikte. Maar de meest opvallende naam in het rijtje is toch die van Hans van Duijn, de rector magnificus die vanaf 2005 volop in het nieuws kwam wegens bestuurswerkzaamheden.

CvB-voorzitter Ir. Jan Mengelers benadrukt in een verklaring dat het evenement “zonder support van de vereniging” tot stand is gekomen.

Het bestuur van de studievereniging Industria is desondanks verre van gelukkig met de komst van Van Duijn naar het evenement van de universiteit. Het laat in een universiteitsbrede mail weten “de vrijheid en verantwoordelijkheid van het College van Bestuur om dit soort bijeenkomsten te organiseren te respecteren”, maar neemt tegelijkertijd nadrukkelijk afstand van de uitnodiging aan de Eindhovense hoogleraar.

De voorzitter van het CvB zegt zich bewust te zijn van “de verontwaardiging die de komst van een dergelijke spreker kan oproepen”. Of, zoals Mengelers desgevraagd laat weten: “We begrijpen de reactie van de vereniging helemaal, daar staan we ook achter”.

 

Beeld: TU/e

Matige mode-metaforen moeten ‘thigh gap’ TU/e-begroting dichten

Na een beraad ‘langer dan een sjaal in Lapland’ is het College van Bestuur tot een akkoord gekomen met de UR inzake de begroting. Om de TU/e te laten afslanken presenteren zij het plan getiteld ‘Een lelijke kersttrui brei je niet in één dag’. Deze mollige belichaming van het financiële beleid stelt dat offers op de korte termijn zich moeten uitbetalen op de lange termijn: “We zullen een tijd lang bij de H&M moeten winkelen om weer bij Abercrombrie & Fitch naar binnen te kunnen.”

CvB-voorzitter Jan Mengelers licht de gekozen koers toe: “We hebben jarenlang naar de pijpen van alle faculteiten gedanst. Nu staat budgettair echter het hemd ons nader dan de rok, dus we moeten hier en daar een mouw aanpassen,” stelt hij zo enthousiast als witte sokken in sandalen. Bovendien staat transparantie wat hem betreft voorop: “We zullen handelen als een witte doorkijkbloes op een dance-festival bij een meertje.”

De broekriem gaat dus worden aangehaald, maar Mengelers benadrukt dat “er slechts een aantal zaken in de uitverkoop worden gegooid om de kwaliteit te waarborgen.” Hij voegt hier lachend aan toe: “We worden geen Primark. Knoopsgat dat maar goed in jullie oren!”

 

CvB heeft financiering 2015 zo goed als rond

Eind maart heeft het College van Bestuur de begroting voor 2015 zo goed als rond. Maandenlang bleef er onduidelijkheid bestaan over ontbrekende inkomsten, waardoor Dienst Financiële en Economische Zaken het boekjaar nog niet wilde openen. Het CvB vond de oplossing uiteindelijk in een TU/e-brede WieBetaaltWat.

Voorzitter J. Mengelers is tevreden. “We liepen eerst allemaal wat te rotzooien met complexe boekhoudsystemen. Dat vond ik maar onzin, en heb WieBetaaltWat voorgesteld. Lekker simpel en overzichtelijk!”. De grote vraag is nu of het voorstel door de Universiteitsraad geloodst kan worden. Mengelers voorziet geen problemen: “Voor het aankomende jaar hebben we voldoende etentjes en borrels met de UR inbegroot.”