Onenigheid over muziek Dies Natalis

Aangezien de Dies Natalis met rasse schreden nadert, wordt de komende dagen veel vergaderd over de muziekkeuze tijdens dit evenement. De onderhandelingen worden gevoerd tussen rector magnificus prof.dr.ir. Hans van Duijn, aankomend rector prof.dr.ir. Frank Baaijens en CvB-voorzitter ir. Jan Mengelers. “Het thema van de Dies Natalis dit jaar is ‘transitie’, en dit hebben we ook doorgevoerd naar de manier waarop we de muziek zullen brengen” aldus Mengelers. “Er is daarom besloten om een Spotify afspeellijst te maken”. Deze keuze brengt echter wel de nodige wijzigingen met zich mee ten opzichte van eerder jaren. “Omdat het Io Vivat niet beschikbaar was op dit medium, hebben wij ‘Het feest kan beginnen’ van de Deurzakkers gekozen als openingsnummer” verklaart Baaijens.

Vooral over het eindnummer bestaat op dit moment nog enige discussie. Van Duijn heeft in een verklaring naar buiten gebracht dat zijn voorkeur uitgaat naar ‘Het laatste rondje’ van Andre Hazes. “Dit is al jaren het sluitlied van de CvB VrijMiBo, en ik ben er door de jaren heen aardig aan gehecht geraakt” zo schrijft de rector magnificus. Frank Baaijens heeft echter te kennen gegeven ‘Piano Man’ van Billy Joel te willen draaien tijdens de laatste minuten van de Dies Natalis. “Dat nummer wordt altijd als afsluiter gedraaid in ‘t Lempke! Van Duijn kan hoog of laag springen, tijdens het afscheidsnummer ben ik de rector.” laat Baaijens weten.

Over de invulling van het muzikale intermezzo zijn beide heren het gelukkig eens. Deze zal worden gebruikt om een Spotify reclame ten gehore te brengen, die in de gratis versie van het muziekprogramma tussen de nummers door speelt. Op de vraag waarom niet voor een Premium account is gekozen antwoorden de drie heren in koor “Ook tijdens de Dies Natalis moet op de kleintjes gelet worden.”