Atlas nóg energiezuiniger: verlichting kan binnenkort ‘s nachts uit

Briljant: het al buitengewoon energiezuinige TU-gebouw Atlas, voorheen het Hoofdgebouw, wordt binnenkort nóg energiezuiniger. Er zal dan door middel van de nieuwste technologische inzichten een lichtschakelaar worden geïnstalleerd waarmee het licht in het gebouw dan niet meer de gehele nacht aan hoeft te zijn, zoals nu het geval is. Erwin Kerkhof van het TU/e GO Green Office is alvast enthousiast: “We zullen straks in staat zijn de verlichting op allerlei tijdstippen uit te schakelen of weer in te schakelen. Is het diep in de nacht en is er geen hond meer in het gebouw te vinden? Dan zetten we gewoon ‘hoppa’ het licht uit! Of is het gewoon zó licht buiten dat er überhaupt geen verlichting nodig is? Ik zie het u al denken: inderdaad! Ook dan kan het licht in het gebouw gewoon worden uitgeschakeld. Als het goed is is het straks zelfs mogelijk om per kantoor het licht aan of uit te zetten: wat dat betreft leven we in Atlas straks in de toekomst.” Over de toekomst gesproken: de oplevering van het gebouw zal door deze nieuwe ingreep nog wel met een paar maanden worden uitgesteld. “Maar, u zult zien, het is het waard” aldus een trotse Kerkhof. 

TU/e vraagt verenigingen weer te stickeren op campus, bij voorkeur over stickers Innovum

Bij de sport-, cultuur- en studieverenigingen is men er nog steeds rouwig om: die nare mail van Dienst Huisvesting een aantal jaar geleden, waarin gevraagd werd op te houden met het plaatsen van stickers op de campus. Volgens FSE-president J. van Engelen is het verdriet nog steeds groot: “Eenieder herinnert zich nog de gloriedagen van het stickerplakken: de slag om de Bunker-vlaggenmast, de intro-ouders bij GEWIS die hun kinderen opjutten om naar het dak van de Markthal te klauteren, en natuurlijk het glorieuze uitlachen van de besturen die het zonder stickers moeten doen. Het onderstickeren van de campus was het gehele jaar — maar vooral tijdens de intro — een essentieel deel van de studentencultuur in Eindhoven.”

Tot grote vreugde bij de verenigingen lijkt de traditie weer terug te komen, nu DH deze week een decreet heeft uitgevaardigd waarin alle verenigingen gevraagd wordt het stickeren zo snel mogelijk weer te hervatten. “Het blijkt dat bepaalde genootschappen in Eindhoven [Innovum, red.] de leegte die wij met de nieuwe regel hebben gecreëerd op de campus proberen op te vullen, waarbij zij overduidelijk geen grenzen kennen. We dragen de Eindhovense studenten daarom op deze thuiswedstrijd weer met verve te gaan winnen”, zo staat er in het stuk te lezen. Van Engelen ondersteunt de boodschap: “Naast de leegte op de campus, is er ook een leegte in de harten van de Eindhovense studenten ontstaan door het huidige beleid. Ik ga er vanuit dat we beide gaten met hoge snelheid weer opgevuld zullen hebben.”

Latexversie nieuwe TU-huisstijl eindelijk beschikbaar

In samenwerking met Flexa muurverf is er eindelijk een latexversie van de nieuwe TU-huisstijl beschikbaar gesteld. Bij het Communicatie Expertise Centrum (CEC) van de universiteit was men enigszins overvallen door het verzoek dat vooral vanuit de exacte faculteiten als W&I, TN en EE kwam, waardoor de juiste versie van het latextemplate pas nu beschikbaar is gekomen.

Hanneke Koppers, directeur van het CEC, is blij nu toch aan een vraag te kunnen voldoen: “We hadden geen idee, maar blijkbaar is latex een enorm veelgebruikt communicatiemiddel voor een groot deel van de wetenschappers op onze instelling. Hoewel het natuurlijk een beetje slordig van ons is dat we daar initieel niet van op de hoogte waren, hebben we nu een mooie externe partij kunnen betrekken om tóch aan de vraag van de academische staf te kunnen voldoen.” Koppers heeft zelf overigens weinig ervaring met het gebruik van latex als presentatietool: “Wij gebruiken toch vooral powerpoint binnen de ondersteunende diensten, als ik eerlijk ben. Mij is ook verteld dat de leercurve voor het gebruik van latex als documentenvormgever best hoog is. Aan de andere kant heeft men me ook bezworen dat — als je er eenmaal mee overweg kunt — het eindresultaat er zeker mag zijn.”

TU bestelt geestuitdrijver voor herentoilet Metaforum

“We hebben alles al een keer geprobeerd,” zo verzucht gebouwbeheerder Johan Lauwers, “maar het lijkt allemaal niet te helpen. Legioenen schoonmakers zijn langs geweest, specialistische reinigers, de hele vloer is zelfs al eens vervangen en tóch blijft het maar terugkomen.”

Onderwerp van gesprek is — uiteraard — de vreemde serie vlekken in de hoek van de herentoiletten op MF verdieping 1. Nader onderzoek bij de faculteit Bouwkunde heeft nu uitgewezen dat er waarschijnlijk sprake is van paranormale activiteiten. Lauwers: “We denken dat de aanleg van urinoirs in dit gebouw ergens iets verstoord heeft in het campusgeestencontinuüm. Tijdens de ontwerpfase is er al een hoop paranormale activiteit geweest: dat er opeens met bloed ‘Gij zult GeEN UriNOIRs bOUWen iN den OUDe W-hAL’ op de muur stond en zo. Niets ongebruikelijks in een bouwproces, maar toch heeft dat ertoe geleid dat we uiteindelijk de bovenverdiepingen van het gebouw van alleen normale toiletten hebben voorzien. Anyway, hebben nu een specialist in geesten en spoken gevraagd er eens een exorcitie tegenaan te gooien.”

Of het inhuren van zulk een duivelbezweerder niet heel duur is? “Nee, dat valt dus wel mee. We zijn tegenwoordig in 4TU-verband heel goed met de universiteit van Wageningen bevriend, en daar hebben ze die mensen gewoon standaard in dienst.”

Nabestaanden Dijkstra boos: kortste pad vinden onmogelijk in nieuwe TU-gebouwen

Eenieder die waar ook ter wereld íéts met wiskunde, informatica of elektrotechniek doet, komt het vroeg of laat een keer tegen: het Dijkstra-algoritme voor het vinden van kortste paden. In Eindhoven mogen we dan ook al jaren trots zijn dat de uitvinder en naamgever Edsger W. Dijkstra het grootste deel van zijn carrière doorbracht aan onze eigen faculteit W&I. De TU is anno 2018 echter in een conflict beland met de nabestaanden van diezelfde Dijkstra, die de TU verwijten het vinden van kortste paden op onze campus zo goed als onmogelijk te maken.

Jelle X. Dijkstra, een kleinzoon, is er niet over te spreken: “Als je hier Metaforumzaal 7 uit loopt en je probeert het kortste pad te vinden naar bijvoorbeeld de kantine, dan is dat voor geen mens mogelijk. Datzelfde geldt bijvoorbeeld als je in Luna van De Spar naar de muziekzaal probeert te komen, of in Flux probeert een WC te vinden.” Voor Edsger Dijkstra was het vinden van kortste paden een belangrijke hobby, aldus Jelle: “Hij was er jarenlang niet alleen onder werktijd, maar ook al zijn vrije uren mee bezig. De heldere indeling van de campus in Eindhoven was ook een belangrijke reden voor hem om hier überhaupt naartoe te verhuizen. Het zou fijn zijn als de TU opa’s nalatenschap eer aandoet, en haar campus voorziet van features als voldoende wegwijzers, genoeg toiletten en liften waarmee je daadwerkelijk alle verdiepingen van een gebouw kunt bereiken.”

TU breekt per ongeluk nieuw energiezuinig onderwijsgebouw af

Ongemakkelijk: heb je net het meest energiezuinige onderwijsgebouw ter wereld gebouwd en daarmee groot uitgepakt in de lokale én landelijke pers, is het inmiddels weer tot de grond toe afgebroken en van de campus verwijderd. Het overkwam de TU Eindhoven deze maand op eigen terrein met het nieuwe project LINQ dat enige tijd tussen het Auditorium en Vertigo te vinden was. LINQ moest een oplossing zijn in tijden van collegezaaltekorten en werkplekschaarste, maar is inmiddels dus weer verdwenen.

Directeur Veronique Marks van Dienst Huisvesting TU/e (DH) betreurt dat de sloop van LINQ heeft kunnen plaatsvinden, maar wil ook begrip oogsten voor wat in veel ogen een vreemde manoeuvre is ten tijde van een heuse collegecrisis: “De manier waarop wij bij DH de campus managen is misschien voor outsiders onnavolgbaar en soms mild absurd, maar het is belangrijk je te realiseren dat wij niet alleen rekening houden met de factoren in het huisvestingsklimaat die nú met het blote oog waarneembaar zijn. Hoe wij de huisvesting van de TU beheren hangt af van het studentenpeil, de conjunctuursituatie, de economie en vele andere factoren. En je weet hoe lastig het is met dat soort variabelen: in tegenstelling tot in de Tongelreep, komt er vooraf geen waarschuwing als ze beginnen te golven.”

Rector tegen MomenTUm-critici: “Socks to be you!”

De TU/e kijkt terug op een feestelijke, plechtige en geslaagde dag, op een paar kleine details na dan. Toch doet het gerucht de ronde dat er hier en daar op de universiteit wat kritisch volk rondloopt dat haar bedenkingen nog steeds heeft bij de invoering van de nieuwe viering Amerikaanse stijl. Rector magnificus Frank Baaijens is echter trots op wat er gepresteerd is: “De viering van MomenTUm is wat ons betreft een blijvertje. Niet alleen is de gehele TU samengekomen en is er een feest gevierd: ook is er een nieuwe weg ingeslagen die we de komende jaren verder zullen uitrijden.”

Een kritiekpunt dat vaak te horen was, was het uitblijven van een student in de rij sprekers, iets dat overigens is ingevoerd nadat in de jaren ’60 studenten het spreekgestoelte bestormden om spreekrecht te eisen. “Daar zijn wij ons terdege van bewust,” aldus Baaijens, “maar wat ons betreft is het tijdperk van meepratende studenten voorbij. Zoals iedereen vrijdag heeft kunnen zien hebben wij in Eindhoven nu ons eigen kleine stukje Verenigde Staten opgericht, en dat is hoe we het gaan doen. Hoedjes zullen worden gegooid, cheerleaders zullen cheeren, en de studentspreker is vervangen door een vertegenwoordiger van Het Grootkapitaal. Ben je het niet eens met hoe het hier verloopt? Tja. Socks to be you.”

TU/e: Bouwkunde is ook toegepaste wiskunde

“Een klein beetje slordig”: zo noemt bestuurswoordvoerder Barend Pelgrim de verwarring die deze vrijdag ontstond rond de afgestudeerden van Applied Mathematics en Architecture, Urbanism and Building Sciences. Wie immers oplette tijdens de MomenTUm-ceremonie, viel het op dat de gediplomeerden van Bouwkunde werden aangekondigd als wiskundigen, en vice versa. “Maar eigenlijk doet dat er niet zoveel toe: in feite is Bouwkunde ook een vorm van toegepaste Wiskunde. En de ingenieur van de toekomst is natuurlijk — met dank aan alle multidisciplinaire projecten in het Eindhovense bacheloronderwijs — in alle hoeken van het vakgebied inzetbaar. Van élk vakgebied inzetbaar.”

In hoeverre dit beleid volgend jaar wordt doorgezet, kan Pelgrim overigens niet zeggen: “We gaan dit puntje zeker evalueren, net als de rest van het MomenTUm-programma. Maar mochten er toevallig bouwkundigen zijn die door deze slip-of-the-tongue als wiskundige aan de slag gaan, of andersom: wij houden ze niet tegen.”

Arnol Kox aangekondigd als hoofdspreker MomenTUm

Met nog maar enkele dagen te gaan tot MomenTUm is de volgende headliner vanochtend bekend gemaakt: Arnol Kox zal als commencement speaker enkele woorden richten tot de academische gemeenschap op de universiteit.

Vanaf het begin was bekend dat de nieuw in te voeren feestdag breed zou zijn opgezet, met niet alleen een viering van de academische prestaties op de TU/e en de uitreiking van de bachelordiploma’s, maar juist ook met activiteiten die de band tussen de universiteit en de stad Eindhoven benadrukken. “De zojuist aangekondigde spreker zal duidelijk maken dat wij als universiteit midden in de samenleving staan”, zo kondigde rector magnificus Frank Baaijens aan in een statement. “Eindhoven is Arnol Kox en Arnol Kox is Eindhoven. We zijn trots dat dit lokale fenomeen nog een gaatje in de agenda kon vinden.”

Het concept van de commencement speech is overigens ook nieuw in Eindhoven: het fenomeen is tot op heden vooral bekend van Amerikaanse universiteiten. Baaijens: “Bekende commencement speeches zijn die van Steve Jobs op Stanford, die van J.K. Rowling op Harvard en die van Bill Clinton op MIT. We kijken er naar uit een nieuwe grote spreker aan dat rijtje toe te voegen.”

Nieuwe PRV Onkritisch denken op komst

Het College van Bestuur presenteert vol trots de voor alle bachelorstudenten verplichte PRV Onkritisch Denken, die een einde moet maken aan al het gezeur binnen de gelederen van de universiteit. Voorzitter Jan Mengelers is er blij mee: “We zijn er als universiteitsbestuur een beetje klaar mee dat allerlei studenten en medewerkers elke keer weer met allerhande tegenargumenten komen als wij een keer een leuk plan ontwikkelen. In deze Professionele Vaardigheid zullen we erop focussen daar een eind aan te maken. Zo zal de ideale Eindhovense ingenieur van de toekomst gewoon luisteren wat er gezegd wordt, en minder klagen als wij weer eens een controversiële stap zetten.”

Situaties zoals vorige week ontstonden — toen de gehele wiskundefaculteit op zijn kop stond nadat zonder instemming van Faculteitsraad of -Bestuur aangekondigd werd dat er een numerus fixus voor technische wiskunde op komst is — moeten hiermee in de toekomst verleden tijd zijn. Mengelers: “Dat incident staat ons dus bepaald niet aan. We hebben onze juristen vorige week direct laten uitzoeken of we überhaupt niet van het FB en de FR af zouden kunnen, maar op een of andere manier is de democratie op de Nederlandse universiteiten redelijk strak geregeld in de wet. Nu ja, dan doen we het maar middels de lange weg.”

De PRV wordt nu ontwikkeld, en zal nog dit jaar in het curriculum worden opgenomen.