‘Dream. Dare. Do your SkillsLab assessment.’

De Slash redactie had een exclusief interview met Rector Magnificus Frank Baaijens over de aanstaande Opening van het Academisch Jaar. De voorbereidingen zijn in volle gang en nu is ook het thema voor de plechtigheid officieel bekend gemaakt: Dream. Dare. Do. We spraken met prof. Baaijens over dit thema, zijn speech en over zijn visie voor het komende jaar.

Tijdens de opening geeft u altijd een speech. Wat zijn dit jaar kernpunten in uw speech? Eerlijk gezegd moet ik mijn speech nog laten schrijven. Ik heb wel al gebrainstormd over een aantal thema’s. Een belangrijk punt voor de komende tijd, zeker in de Graduate School, is natuurlijk de profilering van onze studenten. Hoewel ze altijd nog bij ASML kunnen werken, vinden wij dat studenten veel meer aan hun personal branding moeten doen. Dat is ook goed voor de TU/e in de rankings. Omdat er veel controversie is vanuit studenten over de SkillsLab assessment, wil ik even benadrukken hoe belangrijk zo’n test wel niet is voor de TU/e. Mijn speech gaat dan ook ‘Dream. Dare. Do your SkillsLab assessment.’ heten.

Gaat u in uw speech nog in op de grote groei die de TU/e momenteel doormaakt? Dat was eerst wel het plan. Vooral om ook nationaal met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Nederlandse High Tech industrie de discussie verder aan te wakkeren. Daar is echter verandering in gekomen. Door de grote groei hebben we een numerus fixus moeten invoeren op de aanwezigen bij de plechtigheid en helaas is de Staatssecretaris van OCW dit jaar uitgeloot. We hebben hem het advies gegeven dat hij zich beter het komend jaar professioneel kan ontwikkelen, bijvoorbeeld met wat projecten over de wetten rondom televisie, en hij zich volgend jaar beter decentraal kan aanmelden voor de Opening Academisch Jaar. Zo zie je maar weer dat professional skills heel belangrijk zijn!

Moet er nog veel gebeuren voor het evenement? Eigenlijk doe ik zelf niet zo veel, daar hebben we de commissie en Academische Plechtigheden voor. Ik geef alleen wat ideeën over hoe het zou moeten gaan. Verder doe ik natuurlijk mijn speech, en daar moet ik nog even goed op oefenen. Ik heb volgende week nog een STU presentatietraining gepland staan en ik moet de voorbereidende opdracht nog maken. Uit mijn assessment kwam namelijk naar voren dat ik niet zo goed kan presenteren en dan is het toch je eigen verantwoordelijkheid om daar aan te werken.

Wat vindt u van de line-up van het afsluitende feest? Ik was niet betrokken bij de selectie van de acts. Van die ene band, uhm, de Partij Squad had ik eigenlijk nog nooit gehoord. Nu heb ik wel een gedeelde Spotify playlist met de commissie en ik moet zeggen dat ik het al meer begin te waarderen. We hebben natuurlijk niets bezuinigd op het feest; we hebben zelfs een zeepbellen-machine, dus het feest wordt vast kicken!

Wij danken de Rector voor zijn openhartige antwoorden en wensen hem en de organisatie veel succes met dit mooie evenement. Op verzoek van de rector willen wij aan alle Graduate School studenten nog verzoeken om snel de SkillsLab assessment in te vullen, want het is wel heel belangrijk.

PokéStop met lures moet studenten naar Calculus trekken

Hoewel de zomervakantie pas net begonnen is op de TU/e, zijn de voorbereidingen op het collegejaar 2016/2017 alweer in volle gang. Een belangrijk probleem dat het College van Bestuur wil aanpakken is de relatief lage opkomst bij Calculus-colleges gedurende het afgelopen jaar, waarbij veel stoeltjes leeg bleven.

Volgens CvB-voorzitter biedt Pokémon GO een oplossing voor dit euvel: “Je ziet dat momenteel tientallen, zo niet honderden studenten op de campus rondzwerven die op zoek zijn naar die rare wezentjes. Als dit in de vakantietijd lukt, moet het ook lukken tijdens het collegejaar. Daarom plaatsen wij PokéStops in een aantal Auditorium-collegezalen, bewapend met een groot aantal lures met enorme beloningen.”

Het CvB wil bovendien proberen om studenten op de voorste rijen van de collegezaal te krijgen, door juist daar nog een PokéGym te plaatsen. Voorzitter Jan Mengelers: “We weten allemaal dat de WiFi in het Auditorium matig is, dus in dezelfde ruimte aanwezig zijn is niet voldoende – je zult dan ook echt vooraan moeten zitten.”