7 van de 25 Efteling-masterbeurzen dit jaar naar TU/e-studenten

Zeven studenten van de Technische Universiteit Eindhoven zullen na de zomer een beurs krijgen van het in Kaatsheuvel gesitueerde attractiepark ‘Efteling’, ter ondersteuning van hun masteropleiding. Naast dat de studenten voor twee jaar gratis toegang tot het park hebben, zullen de studenten ook deelnemen aan het intensieve trainingsprogramma van de Efteling.

De Efteling kreeg dit jaar meer dan 200 aanmeldingen voor de beurzen, vertelt Pardoes, mascotte van de Efteling. Na diverse selectiegesprekken heeft het attractiepark de 25 beste studenten geselecteerd, waarvan 7 studenten een opleiding aan de TU/e volgen. Opmerkend is dat het merendeel van de geselecteerde studenten van de faculteit Wiskunde & Informatica komt. “Wij vinden het juist belangrijk dat deze mensen niet alleen kunnen programmeren, maar dat zij zich ook ontwikkelen op het gebied van niet-technische vaardigheden”, aldus Pardoes. Mede doordat het park zich vooral op socialere vaardigheden wilt richten, zal het trainingsprogramma vooral bestaan uit het onderhouden van het Sprookjesbos en de paddenstoelen, kinderen entertainen, en Holle Bolle Gijs legen.

Om te bereiken dat de studenten een optimale groei zullen doormaken, krijgt iedere student een eigen mentor toegewezen binnen de Efteling, die hen zal coachen gedurende de twee jaar. Daarnaast is er geen verplichting om na afronding van hun studie bij de Efteling werkzaam te blijven, het doel van de Efteling is om studenten kennis te laten maken met een wereld vol wonderen. Mede hierdoor hoopt de Efteling dat studenten meer out of the box gaan denken, ter bevordering van hun innovatieve creativiteit.

Students statistisch model voorspelt niet veel goeds

Youri Pegman (21), tweedejaars student van Psychology and Technology, heeft een model gecreëerd  dat het tentamencijfer van behavioral research methods 2  voorspelt. Ondanks de complimenten van de betreffende professor voor de kwaliteit van zijn model is Youri niet tevreden: “Ik maak geen schijn van kans.”

Het model is gebaseerd op de tentamencijfers en studentenkenmerken van voorgaande jaren. De belangrijkste factoren in deze statistische waarzeggerij zijn of iemand koffie drinkt, op welke rij diegene in de collegezaal zit en hoe iemand zich naar de naar de campus begeeft. Met de factoren die voor Youri van toepassing zijn, komt het model uit op een totaal effect van -5,1 op zijn tentamencijfer. “Het is diep triest, maar wat doe je eraan?”, aldus een kansloze statistiekstudent.

Zijn vriendin, Lucy Bestardt, heeft volgens het model wel een grote kans van slagen. Zij drinkt geen koffie, zit altijd vooraan en komt met de bus naar de campus. Hoe ze de modeluitkomsten moet interpreteren wordt haar door Youri uitgelegd. Zo ook of er niet toch nog hoop is voor Youri zelf: “Het model heeft een R-squared waarde van 0.95. Dat wil zeggen dat het model 95% van de variatie in tentamencijfers kan verklaren met de huidige variabelen. Daarnaast toont de p-waarde aan dat de voorspellingsuitkomsten niet op toeval zijn gebaseerd, dus het model is zo goed als waterdicht.”

Toch is Youri nog van plan de strijd met het tentamen aan te gaan. Geïnspireerd door zijn favoriete trilogie The Hunger Games houdt hij de moed erin: “May the odds be ever in my favor”.

Vooraanmeldingen EE & TN in de lift

De brandweer is gisteravond is met zwaar materieel uitgerukt om een groep van ongeveer 10 nieuwe studenten te bevrijden uit een lift in Flux. De zogenaamde nuldejaars waren na een geslaagde matchingsdag voor de gelegenheid doorgeschoven naar het Walhalla op de zesde verdieping. Nadat zij zichzelf getrakteerd hadden op een dubbele cola en paprikachips, poogde de groep te vertrekken om hun trein naar de provincie nog te halen. De studenten kregen echter de schrik van hun leven toen de lift begon te rammelen en uiteindelijk vast kwam te zitten vlak onder de eerste verdieping. “We hoorden metaal vallen in de schacht en we kregen de liftdeuren niet open. Van echte paniek was geen sprake, maar je vraagt je toch even af of je de juiste studie hebt gekozen,” zegt een bevrijde student. De studenten zijn na ongeveer anderhalf uur bevrijd uit de benarde situatie.

Alfons Breukers, de directeur bedrijfsvoering van beide binnenkort fuserende faculteiten, geeft in een telefonisch interview aan te hopen dat het geen incident betreft, maar dat de vooraanmeldingen de komende jaren minstens op dit niveau blijven steken. Toen de redactie vroeg of Flux wel berekend is op de groeiende studentenaantallen, antwoordde Breukers: “Het gebouw is groot genoeg, maar de liften zijn misschien niet zo snel als studenten in andere gebouwen gewend zijn. Ook hebben de liften regelmatig storingen. Dit is een serieus probleem.” Een oplossing ligt volgens hem gelukkig wel voor de hand: “De te dikke flux-bewoners zouden wat vaker de trap kunnen nemen. Dat scheelt misschien al wat.”

Een vooraanmeldingen-trendwatcher van STU is minder optimistisch. Zij tweette direct dat studenten volgend jaar misschien kiezen voor een studie zonder lift, zoals Technische Bedrijfskunde in Paviljoen. Ze verwacht echter niet dat de vooraanmeldingen daar significant in de lift zullen zitten tot aan 2018 wanneer de faculteit verhuist naar het gerenoveerde Hoofdgebouw.

Raadsvragen over vervroegde eindtijd Gewis-buitenborrel

Vijf Eindhovense raadsleden hebben vragen gesteld over de eindtijd van de meest recente buitenborrel. Afgelopen week was de tweede editie waarbij de borrel op donderdagavond al om zeven uur ’s avonds moest worden afgebroken; eerder werd een oogje dichtgeknepen tot half acht. Een gemiste kans, stellen de raadsleden.

“De overheid toont zich toch minder faciliterend dan we graag zouden zien”, aldus de raadsleden. “Juist omdat er geen sprake is van subsidie, zijn inkomsten uit sponsoring en de bar erg belangrijk.” Stond de gemeentelijke vergunning het voorheen nog toe om tot negen uur ’s avonds te tappen en te feesten, de laatste twee edities mocht dit nog maar tot zeven uur. “Een gemiste kans”, aldus het raadskwintet. “Dat betekent dat om zeven uur ongeveer honderd feestvierders weg moeten terwijl de sfeer nog fantastisch is.”

Van overlast voor de omgeving is volgens de raadsleden geen sprake, omdat de feestlocatie -de ‘markthal’ van MetaForum- midden op het universiteitsterrein ligt, ‘op behoorlijke afstand van bewoning’. De vijf willen weten wat er is veranderd waardoor de buitenborrels nu om zeven uur moeten stoppen en of de gemeente zich voor komende edities wil inzetten voor een verruiming van de eindtijd.

De overlast voor de omgeving is volgens de barcommissie minimaal. “Wat je nu krijgt, is dat tientallen feestgangers na afloop naar Stratumseind gaan lopen. Dat levert volgens mij meer risico op overlast en rotzooi dan wanneer je ze hier op één plek bij elkaar houdt.”

De commissie noemt het “fijn dat ook anderen de druk een beetje opvoeren”. Sommige raadsleden waren volgens haar afgelopen week zelf aanwezig op de borrel. “Zij waren ook gezellig een biertje aan het drinken toen de tent opeens dicht moest. Doodzonde, vonden ze. Waarop wij hebben gezegd: ‘Tja, aan ons ligt het niet, dat komt door de gemeente’. Ze hebben nu met eigen ogen gezien dat die eindtijd nergens op slaat.”

De vragen zijn ingediend bij de raadscommissie Economie & Mobiliteit, die vanavond vergadert. VVD-raadslid Ferry van den Broek hoopt tijdens de bijeenkomst te horen wanneer deze vragen worden beantwoord, “mogelijk krijg ik vanavond zelfs al een antwoord”.

Collegejaar 2015-2016 uitgesteld naar 2017

Het College van Bestuur heeft in navolging van de 80 Day Race en de deelname aan de 24 uur van Le Mans besloten ook het aankomende collegejaar uit te stellen naar 2017. Bestuursvoorzitter ir. Jan Mengelers noemt het besluit logisch. “Door het collegejaar in 2017 te starten zullen de studententeams nominaal blijven lopen terwijl zij toch aan de races mee kunnen doen. Dit past volledig bij het excellente karakter van de TU/e”.

Het collegejaar 2015-2016 zal officieel van start gaan op 4 september 2017. Die dag stond ook al de Opening Academisch Jaar van het collegejaar 2017-2018 gepland, dus is de commissie OAJ is nog opzoek naar een externe locatie. “We moeten nog even kijken hoe we dat aan gaan pakken. Twee feesten op dezelfde plek zal echt een chaos worden.” Er is nog onduidelijkheid over het collegejaar 2016-2017, maar hoogstwaarschijnlijk blijft dat gewoon op de originele datum. “Dat hangt eigenlijk volledig van de datum van de World Solar Challenge. Die staat aardig vast, maar je weet maar nooit.”

Wat de gevolgen zijn voor de rest van de studenten is nog niet helemaal duidelijk, maar een woordvoerder van het STU voorziet weinig problemen. “Wie heeft er nu problemen met een extra lange vakantie? Zie het als een cadeautje van de universiteit.” Studievereniging Cheops voorziet voornamelijk een praktisch probleem. “De uitnodigingen voor de constitutieborrel van 3 september zijn al gedrukt. Wie gaat er voor de herdruk betalen?” Het bestuur van Intermate, dat reeds gewisseld is, hoopt dat zij wel gewoon volgend jaar weer kunnen wisselen tenzij het STU een bestuursbeurs tot Juni 2018 beschikbaar stelt. Het STU kon hier nog geen duidelijkheid over verschaffen.

De Centrale Intro Commissie is uitermate tevreden met het besluit van het CvB. “Waarschijnlijk zijn in 2017 de aankomende eerstejaars inmiddels wel 18 jaar, dus kan de traditionele cantus weer gewoon doorgaan!”

CvB geeft vergunning af aan Koning voor afschieten campuskonijnen

Het konijnenoverschot op de TU/e campus zal door de koninklijke familie worden teruggebracht naar ‘werkbare aantallen’. Dit onthulde het College van Bestuur zojuist in een persconferentie op Huis Ten Bosch.

Aanleiding hiervoor was het bezoek van ZKH Willem-Alexander aan het Eindhovense bedrijfsleven in februari jongstleden. Volgens huidig rector magnificus Prof. dr. Ir. Frank Baaijens was dit een zeer geslaagde middag, of zoals hij het zelf zegt: “Het was erg tof om met Willem-Alexander, of zoals ik hem zelf graag ‘Willempie’ noem, nog een gele rakker te drinken na diens bezoek. We hadden het over onze hobby’s, jagen enzo, en toen kwam hij met het voorstel om iets te doen aan de TU’s konijnenplaag, en kwam dat even goed uit!”

De wens om de konijnenpopulatie terug te dringen volgt op het bericht van afgelopen maand, waarin het bedrijf Total Engineering meldde dat de renovatie van het Hoofdgebouw wellicht niet meer door kon gaan. Nadat er verschillende boringen waren verricht bleek er zich een heus gangenstelsel onder het gebouw te bevinden, die waarschijnlijk was gegraven door de vele konijnen die zich op de Eindhovense campus bevinden. Het gangenstelsel zorgt voor een instabiliteit in de fundering van het gebouw, waardoor niet meer met zekerheid kan worden gezegd dat het gebouw niet om zal vallen.

Sinds de donderdagborrel van 11 juni lijkt het konijnenprobleem dan toch van de baan te zijn. Uit de gezellige borrel met Willem Alexander is Baaijens’ eerste officiële besluit als Rector Magnificus gekomen. Frank Baaijens is zelf erg enthousiast over de toezegging: “Ja, één en één is twee hè, zoals ik het zelf graag zeg”.

De vergunningsafgifte is het CvB al op stevige kritiek komen te staan. Zo stond de ochtend nadat het besluit was genomen Trefpunt Flappie voor de slagbomen bij de ingang van de TU/e campus met protestborden en een megafoon, eisend om compensatie voor de campuskonijnen. Helaas vond de protestgroep het te duur om de campus te betreden met hun auto’s, waardoor niemand hun actie is opgevallen en aldus niet het gehoopte resultaat heeft opgeleverd.

Parlementaire enquête-commissie verhoort vriendengroep over onvoldoende voor tussentoets

De vrienden van Rodger van den Houdt (19, student Medische Wetenschappen en Technologie aan de TU/e) moeten zich verantwoorden voor de parlementaire enquête-commissie. Die heeft een onderzoek ingesteld naar hun betrokkenheid bij de recente 2.3 voor een tussentoets van het vak ‘Biostatistiek en Lineaire Algebra’. Volgens de enquête-commissie zijn zij mogelijk aansprakelijk voor het wanbeleid rondom Van den Houdts studiegedrag.

Directe aanleiding is een foto geplaatst op de Facebook-pagina van Café Thomas, gevestigd te Stratumseind. Op de gewraakte foto, genomen op de avond voor de tussentoets, poseert de vriendengroep in beschonken toestand, waarbij één groepslid een fles champagne in mond van Van den Houdt lijkt te duwen. De enquête-commissie vermoedt dat sociale druk vanuit de groep ervoor gezorgd heeft dat Van den Houdt niet in staat was om zich die avond voor te bereiden voor de toets, laat staan vrijdagochtend fit bij de toets te verschijnen.

Eelco Eikenbos, onderdeel van de vriendengroep, ontkent alle aantijgingen: “We zijn op woensdag nog met Rodger naar de UB (universiteitsbibliotheek MetaForum, red.) geweest. Toen had hij alle gelegenheid om zich voor te bereiden voor Biostatistiek. Bovendien wist Rodger donders goed dat we elke donderdagavond naar Stratum gaan.”

CIC biedt oplossing voor slaapplaatsen introductieweek

ciccontaineradklik op de afbeelding voor volledige grootte

Bekijk hier de advertentie op Crashplace.nl

UPDATE 10/06/15: De TU/e brandweer heeft geen vergunning afgegeven voor het dakterras, waardoor de aanbieding door de CIC is ingetrokken. Aankomende studenten moeten helaas weer op zoek naar ranzige studentenhuizen. Studenten die zich reeds hadden aangemeld worden door de CIC gecompenseerd met gratis water op vrijdagmiddag.

Constitutieborrel s.v. Intermate alcoholvrij

De constitutieborrel van studievereniging Intermate zal vanmiddag alcoholvrij zijn. Dit maakte het recentelijk geïnstalleerde 32e bestuur zojuist bekend. Volgens haar nieuwbakken voorzitter is de ‘consti’ een saamhorig festijn: “Het is een feest voor de hele vereniging, voor jong én oud. Het zou oneerlijk zijn om 17-jarigen hiervoor buiten te sluiten. Zij moeten ook kunnen recipiëren.”

Het ’32e’ stelt dat het om een proef gaat: “Als een alcoholvrije constitutieborrel niet bevalt zullen we volgend jaar iets anders moeten doen. Het is dan natuurlijk een logische stap om deze activiteit helemaal te schrappen en iets anders te organiseren. Een watergevecht, bijvoorbeeld.”

Tijdens de speciaal belegde informatiebijeenkomst kreeg het Intermate-bestuur veel kritiek. Zo opperden de aanwezige leden massaal voor een andere oplossing: “Waarom zou je niet gewoon op leeftijd kunnen controleren en dan geen alcohol schenken aan 17-jarigen?” Het bestuur voelde daar bij monde van haar voorzitter niets voor: “We willen geen leeftijdsdiscriminatie – of iedereen doet mee, of niemand.”

Geruchten dat het bestuur tegen het nuttigen van alcoholhoudende shotjes zou opzien drukten ze de kop in: “Ha, nee joh, op één avond combineren we wel vaker bieradtjes met Blue Curaçao, Jonge Jenever en Euroshopper-whiskey. Just another day at the office, weet je wel.”

 

(Beeld: het 31e bestuur der s.v. Intermate tijdens de consti van vorig jaar)

TU/e-medewerker ontslagen: surfte per abuis naar ‘zwartedoos.nl’

Het was een zwarte ochtend voor Albert Veldhuijzen, aio bij de Control Systems Group van Electrical Engineering. Maandagochtend wilde hij op de website van Grand-café De Zwarte Doos het dagmenu opzoeken. In plaats van de juiste en logische URL ‘dezwartedoos.nl‘ te gebruiken, vergat Veldhuijzen het ‘lidwoord’ en belandde hij op ‘zwartedoos.nl’ (NSFW), een site die hem doorstuurde naar ‘gangbang.nl’ (NSFW).

Tot overmaat van ramp liep Veldhuijzens professor net zijn kantoor binnen en werd hij op staande voet ontslagen. Veldhuijzen verstijfde hierdoor volledig: “Alles werd zwart voor mijn ogen.”

Veldhuijzen probeerde nog in te grijpen door zijn beeld op zwart te zetten, maar het kwaad was al geschied: “Mijn Prof stond hoofdschuddend in de deuropening en vroeg hoe oud ik was, of ik dit thuis ook deed en of ik niet had opgelet bij de seksisme-workshop van vorige week.” Veldhuijzens uitleg dat hij zelf ‘niet voor zulke dingen openstaat’ maakte het alleen maar erger: “Mijn Prof vroeg nog of ik thuis niet aan mijn trekken kwam, maar toen hij klaar was met bulderlachen moest ik mijn spullen pakken.”

De houder van de domeinnamen zwartedoos.nl en gangbang.nl (NSFW), het erotische bedrijf Picanto, heeft middels een persbericht haar medeleven betuigd aan Veldhuijzen: “We zijn vol ongeloof dat er op de Technische Universiteit Eindhoven geen ruimte is voor onze zwarte dozen. We overwegen verdere stappen tegen deze zwartedoos-monopolie.”

Om de pijn te verzachten heeft Picanto Veldhuijzen uitgenodigd om auditie te doen voor een shoot: “We denken dat hij voor vrouwen met elektricien-fantasieën heel aantrekkelijk kan zijn.”